Prvi dan 06. maj 2006.

1. Historijat terapije puštanjem i isisavanjem krvi
dr M.Omerhodžić, Klinika za neurohirurgiju, Klinički Centar Univerziteta u Sarejevu, BiH
2. Hidžama i njeno mjesto u sunnetu Božijeg Poslanika s.a.v.s.
Doc.Dr. Z. Hasanović, Katedra za hadis Islamskog teološkog fakulteta. Sarajevo, BiH
3. Apokrifni hadisi o hidžami
M. Mahmutović prof. Gazihusrevbegova medresa, Sarajevo, BiH
4. Željezo - Kur anska mudžiza
Prof.Dr. Dž.Latić, Katedra za tefsir Islamskog teološkog fakulteta. Sarajevo, BiH

Drugi dan 07. maj 2006.
5. Teorijske postavke i klinička iskustva liječenja hidžamom - video prezentacija
Prof. Dr. Abdulkadir Yahja, Medicinski fakultet Damask, Sirija
6. Osnovanost raznolikosti doktrinarnih teorija alternativnih medicinskih sistema
Prof.Dr Lj. Ristovski, Farmaceutski Fakultet Beograd, SCG
7. Glavobolja, naješća dijagnoza u medicini
Dr.sci. J. Vranić, KLinika za neurologiju, Klinički centar Univerziteta Sarajevo, BiH
8. Historija hidžame u BiH
dr U.Skaka, Sarajevo, BiH
WELCOME ABSTRACTS TOPICS PROGRAMM INFO CONTACT