Upute za pisanje sažetka :

· Treba biti napisan u priloženom formularu
· Naslov pisati velikim slovima (Bold)
· Prezime autora, početno slovo imena, napr. : Berbić O, Topić M
· Podcrtano ime autora koji izlaže, napr.: Ibralić O, Mornjaković M
· Ustanove
Sažetke treba pisati Times New Roman, font 12, jednostrukim proredom
Rad treba sadržavati: Cilj, Ispitanici i metode, Rezultati, Zaključak pisane boldom, velikim slovima.

Slanje sažetaka
Rad poslati na priloženom obrascu ili disketi, poštom ili e-mailom najkasnije do 30. april 2006. godine i to:
1. Na e-mail: dr.merim@koming.com ili merimom@yahoo.com
2. Poštom na adresu:
UG Healthbosnia, za Prvi Evropski simpozijum o hidžami,
Pririn Brijeg 33, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

MS WORD Obrazac za abstrakt.doc - 36KB

ACROBAT READERObrazac za abstrakt.pdf - 42KB


WELCOME ABSTRACTS TOPICS PROGRAMM INFO CONTACT