| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
URINOKULTURA pregled testa
zašto se radi?
kako se pripremiti?
kako se test izvodi?
šta se osjeća?
rizici
rezultati testa
šta utiče na rezultate?
na šta obratiti pažnju?

 

Kratki pregled testa

Normalno, urin ne sadrži bakterije, niti druge organizme (on je sterilan). Urino kultura je test koji otkriva i identifikuje bakteriju koja može biti uzrok infekcije urinarnog trakta (mokraćnih puta). Uzorak urina se sakuplja u čistu bočicu i čuva u uslovima koji omogućuju bakterijama da rastu. Ako bakterija ne raste, test je negativan. Ako bekterija raste u velikom broju koji je dovoljan da naznači infekciju, test je pozitivan. Tip bakterije će biti identifikovan mikroskopom i/ili pomoću hemijskih testova.

Infekcije mokraćnih puta su češće kod žena i djevojaka, nego kod muškaraca. Ovo može biti dijelom uzrokovano time što je ženska uretra kraća i bliža anusu, što dozvoljava bakteriji iz crijeva (utrobe) da lakše dođe u dodir sa uretrom. Ponekad taj dodir dovodi do infekcije mokraćnih puta. Ako ta bakterija može prouzrokovati infekciju koja raste u kulturi, drugi testovi mogu biti urađeni da odluče koji antibiotik će biti najefikasniji u liječenju infekcije. Ovo je nazvano testiranje na osjetljivost ili senzibilnost

Ovaj test se radi na uzorku urina, uzetom ujutru odmah nakon ustajanja. I drugi testi također mogu biti urađeni na uzorku sakupljenom za urino-kulturu ( vidjeti Test mokraće).


Zašto se urino kultura radi?

Urino kultura može biti urađena u svrhu:

- Dijagnosticiranju infekcije mokraćnih puta. Simptomi infekcije mokraćnih puta uključuju bol ili peckanje pri mokrenju, učestalo mokrenje, osjećaj da morate mokriti iznenada, groznicu, krv u mokraći, neugodan miris, bol u trbuhu ili krstima. Urino kultura može biti urađena kada je rezultat analize urina nenormalan (povećanje broja bijelih krvnih ćelija i pojava bakterija u sedimentu).

- Identifikovanja najboljeg antibiotika za liječenje infekcije (test osjetljivosti).
- Dokazivanja da je infekcija izliječena.

Kako se pripremiti?

Ne treba posebna priprema prije ovog testa. Ako ste nedavno uzimali antibiotike, recite svom doktoru. Prethodno uzimanje antibiotika može dati lažno negativna nalaz. Izbjegavati mokrenje prije ovog testa.

Kako se radi?

U sterilnu staklenu posudu sakupite čist uzorak urina za testiranje. Uzorak uzimati iz srednjeg mlaza. (Prvi mlaz urina izmokriti van posude, srednji u posudu, a zadnji mlaz također van).

Čisto uzimanje srednjeg mlaza urina
Ova metoda sakupljanja sprječava zaraženost uzorka.

- Operite ruke, kako bi bili sigurni da su čiste, prije sakupljanja urina.
- Ako bočica za sakupljanje ima poklopac, pažljivo ga skinite i postavite dolje da unutrašnja strana poklopca bude okrenuta gore.
- Očistite prostor oko vaših genitalija.
- Muškarac bi trebao navući kožicu, ako je prisutana i potpuno očistiti glavu svog penisa sa medicinskim ubrusom, tuferom vate ili gaze.
- Žena bi trebala raširiti nezaštićen dio kože oko vagine sa jednom rukom, a zatim drugu ruku upotrijebiti za čiščenje cijelog prostora oko vagine i uretre sa medicinskim ručnicima ili tuferom. Ona bi se trebala obrisati idući sprijeda prema nazad, i tako izbjeći inficiranje uretre bakterijom iz anusa.
- Počnite mokrenje u toilet. Žena bi trebala nastaviti držati odvojeno kožu oko vagine dok mokri.
- Nakon što je urin tekao nekoliko sekundi, postaviti bočice pod mlaz urina i sakupiti (45 do 60 ml)urina (srednjeg mlaza) bez prekidanja toka.
- Izbjegavati dodir ruba bočice sa genitalnim područjem i izbjegavati menstrualnu krv u uzorku urina.
- Završite mokrenje u toalet.
- Pažljivo vratite poklopac bočice na mjesto i vratite ga u laboratoriju. Ako ste uzorak urina sakupili kod kuće i ne možete stići za sahat u laboratoriju, zaledite uzorak.

Kakav je osjećaj?

Sakupljanje uzorka urina obično ne uzrokuje nikakve neugodnosti.

Rizici

Ne postoje rizici povezani sa sakupljanjem uzorka urina.

Rezultati urino kulture

Rezultati urino kulture obično su gotovi u roku od jednog do tri dana.
Normalno: U urino kulturi nema bakterije u razvoju.
Nenormalno: Bakterija raste u urino kulturi.

Infekcije mokraćnih puta često su uzrokovane bakterijom koja obično živi u crijevima kao što je E coli.

Broj bakterija u datoj količini urina obično se procijenjuje:

  • Procijenjeno je da 100,000 ili više bakterija na milimetar (ml) urina izaziva infekciju.
  • Broj od 100 do 100,000 bakterija u ml urina, može biti iz dva razloga.Prvi je da zaista postoji infekcija, a drugi da je uzorak kontaminiran (zaprljan izvana) tokom uzimanja. Vjerovatno trebate ponoviti urino kulturu).
  • Ako je broj 100 ili manji infekcija je malo vjerovatna.

Ako rezultati testa upućuju na infekciju, test osjetljivosti može biti urađen sa ciljem da se odredi najbolji antibiotik koji će ubiti bakteriju.

Šta utiče na test?

- Upotreba diuretika (lijekova ili sredstava koji pospješuju izmokravanje) ili pijenje velike količine tečnosti povećavaju količinu urina. Ovo može relativno sniziti koncentraciju bakterija i uzrokovati netačnost rezultata testa.
- Skorašnja upotreba antibiotika ili uzimanje velike doze vitamina C mogu spriječiti ili usporiti razvoj bakterija u urino kulturi.
- Nepravilno uzimanje, zaraženost ili dugotrajno držanje na toplom uzorka urina mogu biti uzrok netačnih rezultata testa.

Na šta obratiti pažnju?

- Urino kultura urađena u ranom stadiju infekcije mokraćnih puta može biti manje tačna, nego ona koja je urađena nakon što je postojanje infekcije dokazano.

- Urino kultura može biti ponovljena nakon što je infekcija tretirana lijecima, tako da budemo sigurni da je i izliječena.

- Ako uzorak urina može biti zaražen bakterijom drugačijom od one koja uzrokuje infekciju, doktor može uzimati drugi uzorak umetanjem tanke, savitljive cijevi (katetera) kroz uretru u mjehur. Upotreba katetera za sakupljanje uzorka urina sniziće rizik od spoljašnje zagađenosti (kontaminacije).

- Kod ljudi koji imaju kateter duže vrijeme, veći je rizik da dođe do razvoja infekcije mokraćnih puta.

- Sakupljanje uzorka urina kod male djece ili beba može biti urađeno upotrebom specijalne plastične vrečice sa trakom oko otvora. Vrečica je pričvršćena oko dječijih genitalija dok mokre (obično u jednom sahatu). Onda se vrečica pažljivo odstrani. Za sakupljnje uzorka urina kod jako bolesnih beba, doktor može umetnuti iglicu kroz bebinu trbušnu šupljinu direktno u mjehur (suprapubično).

- Za dijagnisticiranje tuberkuloze koja se proširila na mokraćne pute, radi se poseban test upotrebom uzoraka prvog jutarnjeg urina u tri odvojena dana.

- Testiranje osjetljivosti pomaže doktoru da izabere najbolji antibiotik za karkterističan tip bakterije kojom je zaražena određena osoba. Razlike u genetskoj materiji (DNA) u nekom tipu bakterije čini ih otpornim na određene antibiotike. U takvim slučajevima, antibiotici ne mogu ubiti sve bakterije. Kada su efikasni antibiotici izabrani, njegovo propisano uzimanje (po dužini i količini) mora biti kompletno da spriječi, da se bakterija u razvoju odupre djelovanju antibiotika. Raniji prestanak liječenja lijekovima ubija samo najosjetljivije bakterije, dok se one koje su otpornije mogu množiti i nastaviti infekciju.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.