POVREDA KIČME RUDARA SA KOMPLIKACIJOM PLUĆNE EMBOLIJE - PRIKAZ SLUČAJA
Ramić I., Hodžić N.
Institut za fizijatriju i rehabilitaciju, Centar za paraplegije, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nesreće u rudnicima često dovode do teških tjelesnih povreda koje iziskuju dugotrajno liječenje i rehabilitaciju.

CILJ: Cilj rada je prikazati slučaj teške tjelesne povrede nakon zatrpavanja u rudniku i uspjeh rehabilitacije.

PRIKAZ: Pacijent star 27 godina, zaposlen kao rudar u jami, bio je povrijeđen zatrpavanjem u rudniku 22.08.2002. godine. Na Klinici za koštanu hirurgiju u Sarajevu dijagnostificirana je fraktura L1-L2 koja je operativno zbrinuta. 2. 09.2002. godine. Postoperativno je osjećao naglo gušenje praćeno mučninom, znojenjem i teškom dispnejom. Premješten je na Internu kliniku sa dijagnozom Observatio propter emboliam pulmonum acuta. U toku liječenja nije više imao bola u grudima, PA pluća bio je uredan, a RTG- nalaz pluća bez sigurnih znakova plućne embolije. Premješten je 9.09.2002. godine na Institut za fizijatriju i rehabilitaciju. Pri prijemu, pacijent se samostalno mogao samo okrenuti u krevetu, sfinktere nije kontrolisao, te mu je plasiran trajni kateter. Za sve uobičajene aktivnosti u svakodnevnom životu, pacijent je u potpunosti bio ovisan o pomoći druge osobe. U dva navrata pacijent je osjetio otežano disanje sa gušenjem. Nakon RTG-snimke pluća, na prijedlog pneumoftiziologa, urađena je scintigrafija pluća 22.10.2002. godine, i dijagnosticira se emboliju pluća. Nalaz urina na masne kapi bio je pozitivan. Pacijentu je uključena antikoagulantna terapija. Zbog reoperativnog zahvata na kičmi, pacijent je premješten na Kliniku za koštanu hirurgiju 6.01.2003. godine, i tamo liječen do 14.02.2003., kada je ponovno vraćen na liječenje na Institutu za fizijatriju i rehabilitaciju. Uključen je u program fizikalne rehabilitacije što je rezultiralo oporavkom.

ZAKLJUČAK: Nakon petnaestodnevne rehabilitacije, pacijent je osposobljen za hod na štakama, sfinktere kontroliše. Rehabilitacija je u toku, očekujemo potpuni oporavak u smislu samostalnog kretanja i uključivanja u radni proces, ali ne više u jami.

MINERS' SPINAL INJURIES WITH PULMONARY EMBOLISM COMPLICATIONS -CASE REPORT
Ramić I, Hodžić N.
Institution for Physioterapy and Rehabilitation, Centre for Paraplegija, Clinical Centre Universyty
of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

In mine accidents, miners often sustain severe injuries, which require long time of treatment and rehabilitation.

AIM: The objective of our study is to report the case of a miner who sustained severe injuries in an accident underground and to show positive effects of rehabilitation.

REPORT: Patient, male, aged 27, a miner. Injured on 2002, 22 August when he was trapped in a mine. Surgeons at the Clinic for Bone Surgery Sarajevo diagnosed L1-L2 fracture, which was surgically taken care of. Postoperatively, on 2002, 2 Sept, he stifled, had nausea, sweating and severe dyspnoea. He was transferred to the Internal Clinic with the diagnosis Observatio propter emboliam pulmonum acuta. While at the clinic, he had no pain in the chest, PA of lungs normal, RTG with not reliable sign of pulmonary embolism. On 2002, 9 Sept, he was transferred to the Institute for Physiotherapy and Rehabilitation. On admission, he was not able to perform daily activities, except to move in bed, could not control sphincters, catheter inserted. On two occasions, he stifled and was breathing with difficulty. RTG of lung done. Lungs scintigraphy done on 2002, 22 Oct showed pulmonary embolism. Fat drops found in urine. Anticoagulant therapy included. On 2003, 6 Jan, the patient was transferred to the Clinic for Bone Surgery for re-surgery on the spine. He stayed there till 2003, 14 Feb, when he was returned to the Institute for Physiotherapy and Rehabilitation. He was included in the physical rehabilitation programme and he recovered.

CONCLUSION: Now, he is able to walk on crutches, he controls sphincters. Rehabilitation is under process, we expect that he will recover completely, that is been able to walk and return to work, but not in mine.

HOME PAGE